AI Cursus

Cor Wit Fonds

Drie vragen aan professor Nico Baken, bestuurder van het Cor Wit Fonds en strateeg bij KPN.


1. Wat doet het Cor Wit Fonds?

Het Cor Wit Fonds stelt zich ten doel om op het snijvlak van telecommunicatie en maatschappelijke relevantie ruimte te creëren voor (wetenschappelijk) onderzoek en creativiteit die een bijdrage leveren aan ‘het goede leven’.


Prof. N.H.G. Baken (KPN)

2. Wat zal de impact van AI zijn?

De waarde van AI voor KPN is enorm. Nu al krijgen klanten met behulp van AI informatie over wat voor hen het juiste product of wat de juiste dienst is. Ook kunnen ze online met behulp van AI worden geholpen bij allerlei vragen, waarbij subtiel wordt ingegrepen door een mens van vlees en bloed als het te weinig oplevert of te langzaam gaat. In de toekomst voorzien we een volledige digitale pendant van de reële wereld die zich uitstrekt over alle sectoren van de bouw- tot de transportsector, van de energie- tot de zorgsector.

Deze verbonden platvormen moeten continu worden aangevuld of verbeterd, verantwoord access geven aan burgers, overheidswerknemers, wetenschappers, werknemers van bedrijven, kunstenaars et cetera om hen te ondersteunen in hun professionele en privéleven met up to date kennis en gevoel voor de context. Wie gaat die platformen bouwen, verbinden en beheren volgens de regels van vakmanschap en (internationale) standaardisatie? KPN zal en wil daar zeker een rol bij spelen.


3. Waarom is een cursus over AI belangrijk voor alle Nederlanders?

Sam Harris zegt volkomen terecht: ‘We need a new Manhattan project to cope with AI’. De cursus is een eerste begin. AI zal overal een rol spelen.

Het gevaar ligt op de loer dat we terecht zullen komen in een 21-ste eeuwse versie van Charlie Chaplin’s Modern Times, waarin mensen worden verdrongen of nauwelijks een zinvolle rol vervullen. Daartoe is het nodig dat de mens zijn volle potentieel gaat ontwikkelen en niet verpietert in allerlei ‘bullshit-jobs’

Dat is mijns inziens een harde voorwaarde: willen we niet AI als een vijand tegenkomen waarover we de controle verliezen, maar juist als een bondgenoot, waarmee de kwaliteit van het leven een grote stap voorwaarts kan maken, op weg naar het ware ‘Goede Leven’.

Nico Baken

Bekijk hier de talk van Sam Harris of klik hier voor meer informatie over het Cor Wit Fonds.