AI Cursus

Als je je leerlingen op de toekomst wilt voorbereiden, hoort een goede discussie over AI daar ook bij. Je kunt denken aan creatieve toepassingen, slimme software gebruiken of een ethische discussie voeren.

AI Cursus Junior

Gebaseerd op de Nationale AI-Cursus hebben we de AI-Cursus Junior gelanceerd. De uitgangsprincipes zijn hetzelfde, maar de voorbeelden sluiten meer aan bij de belevingswereld van jongeren en zij komen ook zelf aan het woord.


Basisschool (PO)

In samenwerking met FutureNL hebben we een aantal lespakketten samengesteld voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Deze lessen zijn bedoeld om alle leerkrachten (niet alleen ICT) leuke lessen over AI te laten geven. De lesstof (en de lesbrief) zijn te downloaden via LessonUp.


AI en PO

Middelbare school (VO)

Naast de lessen voor het PO hebben we samen met FutureNL ook lespakketten voor het voortgezet onderwijs gemaakt. Zelfs Enzo Knol besteedde hier aandacht aan in zijn vlog. De lessen zijn te vinden via LessonUp.


Future Stories (VPRO)

Gekoppeld aan het VPRO televisieprogramma Tegenlicht, biedt FutureStories een leuk hulpmiddel om in de klas te praten over AI. De uitzending over kunstmatige intelligentie (waaronder chatGPT) is hier terug te kijken.

Tegenlicht