AI Cursus
Martijn Mes

Martijn Mes

Martijn Mes is hoogleraar transport en logistiek management en voorzitter van de vakgroep Industrial Engineering en Business Information Systems van de Universiteit Twente.

Martijn Mes is hoogleraar transport en logistiek management

Logistieke systemen

Martijn Mes haalde zijn mastertitel Toegepaste Wiskunde (2002), deed zijn promotieonderzoek bij de faculteit Management and Governance bij de UT (2008) en zijn postdoc aan Princeton University (2009). Martijn is actief op de volgende gebieden: goederenvervoer, synchromodaal transport, multi-agent systems, beprijzing van transport en elektronische marktplaatsen voor transport, dynamische voertuig-routering, ranking and selection problems, optimal learning en kunstmatige intelligentie, approximate dynamic programming, simulation optimization en simulatie van logistieke systemen.