AI Cursus
Dirk Koppenol

Dirk Koppenol

Dirk Koppenol is portfoliomanager bij SmartPort. Samen met de projectontwikkelaars is hij verantwoordelijk voor het creëren van impact in de haven van Rotterdam aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde kennis. 

Disseminatie

Als portfoliomanager is Dirk verantwoordelijk voor de coördinatie en disseminatie van de wetenschappelijke onderzoeken die SmartPort uitzet namens het Rotterdamse havenbedrijfsleven. Sinds 2015 heeft SmartPort meer dan 70 onderzoeken gefinancierd en uitgezet bij universiteiten en kennisinstellingen. Bij deze onderzoeken zijn meer dan 150 partners betrokken (bedrijven en overheden) en zijn ca. 210 wetenschappers actief. Het portfolio omvat 35 miljoen aan projecten, gefinancierd door SmartPort, bedrijven en via subsidies.

Voor de cursus AI voor Logistiek & Maritiem vertelt Dirk Koppenol over slimme oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden.