AI Cursus
Technology for People

1 miljard euro voor NL onderzoek naar AI

Amsterdamse kennisinstellingen investeren de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën. Dat doen ze door het opzetten van onderzoeksprogramma’s, het aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI.

AI technology for people

De European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) maakte deze week bekend dat de UvA geselecteerd is als ELLIS Unit om talent in machine leren en aanverwante AI-onderzoeksvelden voor Europa te behouden.

Onder de noemer AI technology for people committeren vooraanstaande Amsterdamse kennisinstellingen zich eraan de komende tien jaar 1 miljard euro te investeren, minimaal 800 onderzoekers aan te stellen, 5.000 bachelor- en masterstudenten en promovendi op te leiden, 10.000 studenten een AI-minor te laten volgen en 100 spin-offs en 100 startups te (helpen) ontwikkelen. 

‘We hebben brede expertise in huis; technologische kennis en kennis over de juridische, sociale en ethische aspecten van AI. Toch beginnen ook wij het tekort aan AI-talent te voelen’,

Geert ten Dam, voorzitter Universiteit van Amsterdam

De Amsterdamse kennisinstellingen zetten in op samenhangende technologische ontwikkelingen: machine leren, hybride intelligentie en uitlegbare AI. Essentieel is de ontwikkeling van betere systemen, waarbij de mens centraal staat en waarborgen voor verantwoorde toepassing worden ingebouwd: AI technology for people.

Partners in AI Technology for People
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam Economic Board, Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.