AI Cursus

19 januari: Lucas Onderwijs

Ons onderwijs is goed. Maar is het ook goed genoeg om de 4-jarigen van nu voor te bereiden op de toekomst? Of loopt het huidige onderwijsstelsel tegen zijn houdbaarheidsdatum aan? En als dat zo is, wat doen we daar dan aan? Leun je achterover en wacht je tot iemand antwoord geeft op deze vraag? Of ga je samen met anderen op zoek naar een invulling van het onderwijs van morgen? In Londen kwam een grote groep professionals uit het onderwijs bij elkaar om over die vragen te praten.

In de ballroom van het Copthorne Tara Hotel kregen alle aanwezigen een spoedcursus kunstmatige intelligentie in de vorm van AI-Cursus on Tour!