AI Cursus
Hilde Garssen en Jim Stolze

Leiden we jongeren nog op voor de juiste banen?

KPN haakt aan als partner bij de Nationale AI-cursus voor middelbare scholieren. Hieronder het officiële persbericht.

Artificial Intelligence (AI) krijgt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Toch bestaan er nog veel misverstanden over deze technologie en de toepassingen ervan. Kunstmatige Intelligentie roept bij een hoop mensen negatieve gedachten en angsten op. Gaan robots onze banen overnemen? Of zelfs de hele wereld? Jim Stolze, initiatiefnemer van de Nationale AI-cursus, heeft als doel om 1% van de Nederlandse bevolking te bereiken met de gratis Nationale AI-cursus en zo Nederlanders beter te informeren over de kansen én uitdagingen van AI.

KPN, een van de grootste werkgevers van Nederland, is aangehaakt als partner om de cursus voor middelbare scholieren mogelijk te maken en zo mee te helpen aan het vergroten van de kennis over kunstmatige intelligentie bij jongeren. Op vrijdag 11 oktober is de lancering van de Nationale AI-cursus voor middelbare scholieren in aanwezigheid van onder anderen 180 leerlingen, Jim Stolze, YouTuber Enzo Knol en Hilde Garssen, Chief People Officer van KPN.

Voorbereiden op de toekomst

De samenwerkingsovereenkomst tussen KPN en de Nationale AI-cursus is getekend. Vooruitlopend op de lancering in oktober is Stolze het gesprek aangegaan met Hilde Garssen, verantwoordelijk voor HR bij KPN. Hoe ziet zíj de toekomst voor jongeren die nu in de schoolbanken zitten? Leiden we die nog wel op voor de juiste banen?

Op de vraag of de digitale vaardigheden van jongeren worden overschat, antwoord Hilde: “Ik denk dat dat deels waar is. Ik denk dat er een groep is die van nature alles wat met innovatie, ontwikkeling en digitale innovatie te maken heeft ontzettend interessant vindt en zich daarin verdiept. Maar er is ook een grote groep die dat niet heeft en dit ook op school niet als standaard vak krijgt aangeboden. Waar behoefte aan is als het over AI gaat is feitelijke informatie. Dat wordt met de Nationale AI-cursus heel toegankelijk gebracht. Er ligt een fantastische kans bij deze samenwerking: dat we jongeren kunnen enthousiasmeren voor AI en hen zo beter voorbereiden op de toekomst. We vinden het belangrijk om mensen bewust te maken.”

De wereld van werk wijzigt in rap tempo. Een studie voorspelt dat een grote meerderheid van de banen in 2030 nu nog niet bestaat.

“De rol van HR hierin is cruciaal. Enerzijds omdat het huidige werk verder geautomatiseerd wordt of verdwijnt, anderzijds omdat er bijna in ieder beroep veel nieuwe kansen ontstaan waar we onze medewerkers naar toe willen bewegen.”

Hilde Garssen

KPN houdt veelvuldig ‘toekomst van werk-sessies’ en heeft een YOU&AI-booth waar mensen in kunnen plaatsnemen en op basis van hun functie kunnen zien hoeveel procent van hun werk in de toekomst door robots overgenomen kan worden. Garssen licht toe: “We vinden het belangrijk om onze eigen mensen bewust te maken. Wat doet deze automatisering en digitalisering met mij als medewerker? Ben jij je bewust van wat het van jou vraagt om inzetbaar en wendbaar te blijven?”. Naast het informeren over automatisering en digitalisering van het eigen personeel draagt KPN als partner van de Nationale AI-Cursus nu ook een steentje bij met het informeren van middelbare scholieren.

Op vrijdag 11 oktober worden de lessen speciaal voor middelbare scholieren beschikbaar gemaakt.