AI Cursus
Quirine Eijkman

Quirine Eijkman

Quirine Eijkman is Ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en lector Toegang tot het Recht bij de Hogeschool Utrecht.

Mensenrechten

Zij is het voormalige hoofd Politieke Zaken & Persvoorlichting bij Amnesty International Nederland en was tevens communicatie-surveillance adviseur voor Amnesty International. Haar onderzoek richt zich op de (neven)effecten van veiligheidsmaatregelen voor de rechtsstaat en mensenrechten.

Verder is zij als co-promotor verbonden aan proefschriften over de Hofstadgroep, veiligheid en privacy en digital security governance. Ook doceert zij aan verschillende masteropleidingen van de Universiteit Leiden vakken op het gebied van de rechtsstaat en veiligheid, terrorismebestrijding, cybergovernance, internationaal crisis- en security management en mensenrechten. 

Quirine Eijkman is onderdeel van de cursus AI & Ethiek.