AI Cursus
PIm Haselager

Pim Haselager

Pim Haselager is hoogleraar Maatschappelijke implicaties van Kunstmatige Intelligentie bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij is tevens verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Impact op de maatschappij

‘Een verantwoorde inzet van AI en cognitieve neurowetenschap vraagt om een constructieve ethiek die er vroeg bij moet zijn. Ook in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van technologie kunnen maatschappelijke verwachtingen en zorgen een belangrijke rol spelen.’

‘Onderwerpen als mens-robot interactie, beslissingsondersteunende machines, chatbots, en directe communicatie tussen brein en computer vragen om maatschappelijke discussie over de ontwikkeling en het gebruik van technologie. Mede daarom wil ik me ook inzetten voor het versterken van bruggen tussen AI, cognitieve neurowetenschap, filosofie en psychologie, en de maatschappij.