Marlies van Eck

Marlies van Eck

Door AI Experts

Marlies van Eck is sinds juni 2018 universitair docent en onderzoeker bij eLaw – Centrum voor Recht en Digitale Technologie. Haar specialisatie is ICT & bestuursrecht en de gevolgen van de inzet van nieuwe technologie door de overheid voor de burger en zijn rechtsbescherming. Marlies is naast haar baan bij de rijksoverheid als buitenpromovenda gepromoveerd aan Tilburg University (2018). Voor haar promotie-onderzoek Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming heeft zij juridisch en empirisch onderzoek verricht naar de uitvoeringspraktijk.

Zij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie bestuursrecht en informatietechnologie en recht (1995). Ze twittert veel en maakt plannen voor een internationaal kennisnetwerk van vakgenoten van andere universiteiten op het gebied van overheidsinformatisering en recht.

Bezoek haar website bij de Universiteit Leiden