AI Cursus
Marlies van Eck

Marlies van Eck

Marlies van Eck onderzoekt de juridische aspecten van het gebruik van technologie. Haar expertise is gelegen in de combinatie bestuursrecht, gegevensbescherming en technologie/AI.

Marlies werkt bij Hooghiemstra & Partners sinds de oprichting. Ze adviseert en doet onderzoek, zoals voor het College voor de Rechten van de Mens over mensenrechtelijke afwegingen bij het gebruik van algoritmen door gemeenten. Ook is zij lid geweest van een Commissie van Toezicht voor gemeente Amsterdam. Voor VWS bracht zij mede in kaart hoe het voorstel van de Europese Commissie voor een AI-Wet botst met andere Europese regelgeving voor de medische sector.

Radboud Universiteit

Marlies is gepromoveerd op het onderwerp ‘Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming’ (2018, Tilburg University). Ze werkte bij diverse overheidsinstellingen en bij een rechtbank.

Marlies studeerde in 1995 af in bestuursrecht en recht & IT aan de Radboud Universiteit. Nu is zij aan dezelfde universiteit verbonden als gastdocent bij de vakgroep fiscaal recht. Ze kreeg de Hermesdorf talentprijs toegekend door de Radboud Universiteit.