AI Cursus

Marlies van Eck

Marlies van Eck onderzoekt de juridische aspecten van het gebruik van technologie. Haar proefschrift (2018) ging over de overheidspraktijk waarin geautomatiseerde ketenbesluiten worden genomen en de gevolgen daarvan voor de rechtsbescherming van burgers. in 2021 kreeg zij de Hermesdorf Talentprijs toegekend.

Zij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie bestuursrecht en informatietechnologie en recht (1995). Ze twittert veel en maakt plannen voor een internationaal kennisnetwerk van vakgenoten van andere universiteiten op het gebied van overheidsinformatisering en recht.

Bezoek haar website bij de Universiteit