dinalog

  • Liesbeth Brugemann.

    Liesbeth Brügemann

    .

    Liesbeth Brügemann is programmamanager van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog, onderdeel van de topsector Logistiek. Topsector TKI Dinalog is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. TKI Dinalog ondersteunt publiek private samenwerking door de matchmaking van partijen, de ondersteuning van consortiumvorming, de…