AI Cursus

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Binnen het College van Bestuur van de VU is veel enthousiasme over AI en over de Nationale AI-Cursus. We stelden onze drie vragen aan Mirjam van Praag en Vinod Subramaniam.


Prof. dr. Mirjam van Praag

1. Waarom ondersteunen jullie de Nationale AI-Cursus?

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat razend snel. AI heeft een grote impact op de manier waarop we leven, werken en als samenleving met elkaar omgaan. Juist omdat AI zo een brede impact heeft op de maatschappij is het belangrijk dat we aandacht hebben voor de kansen die AI ons biedt én het begrijpen en bespreekbaar maken van mogelijk ongewenste aspecten. Er moet vertrouwen zijn in de wijze waarop we AI toepassen en gebruiken. Met de Nationale AI-Cursus wordt op een toegankelijke manier een complexe en belangrijke technologie voor iedereen uitgelegd.


2. Hoe belangrijk is AI voor de VU?

Prof. dr. Vinod Subramaniam

De Vrije Universiteit draagt met haar onderzoek bij aan het algemeen maatschappelijk belang en aan publieke waarden. Vraagstukken rondom AI zijn een belangrijk onderwerp voor onze onderzoekers uit verschillende vakgebieden. Om AI beter te begrijpen en de mogelijke impact op onze samenleving te begrijpen werken we interdisciplinair samen met kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met de Nationale AI-cursus zorgen we dat iedereen kan begrijpen wat AI is en hoe AI werkt, zodat we in dialoog AI vormgeven en op een verantwoorde toepassen.


3. Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven?

De huidige AI-technologie is veel beter dan de mens in staat om patronen te herkennen. Een voorbeeld is de toepassing van AI in beeldanalyse om kanker op te sporen. AI ondersteunt de arts bij zijn onderzoek, diagnose en het kiezen van de juiste behandeling voor de patiënt. Belangrijk hierbij is dat machine-intelligentie (AI) op een juiste manier wordt gecombineerd met de menselijke intelligentie. Binnen het Zwaartekracht-project Hybrid Intelligence onderzoeken we hoe hybride systemen kunnen worden ontworpen, zodat AI de menselijke expertise en intentie bij het nemen van beslissingen en uitvoeren van acties versterkt, passend bij onze maatschappelijke waarden.