AI Cursus

Ministerie BZK

Drie vragen aan Désirée Gautier, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

1. Waarom ondersteunen jullie de Nationale AI-Cursus?

Désirée Gautier

Digitale ontwikkelingen en Artificial Intelligence (AI) in het bijzonder, zijn van grote maatschappelijke impact op de huidige en toekomstige samenleving. Om mee te gaan in deze ontwikkeling is het van belang kennis te nemen van de basisbegrippen van AI. Wij ondersteunen de Nationale AI-Cursus omdat deze cursus het, voor elke burger, mogelijk maakt de benodigde kennis op te doen, om voorbereid te zijn op de toekomst.

2. Hoe belangrijk is AI voor overheid?

Binnen de overheid is men bezig met verschillende verkenningen rondom AI, onder andere over wat de impact ervan op de publieke waarden is, welke ethische aspecten erbij komen kijken en welke invloed het gaat hebben op de arbeidsmarkt. Ook kijken we bij de overheid hoe AI kan helpen de overheidsdienstverlening efficiënter te maken. Veel overheidsorganisaties, zowel lokaal als landelijk zijn actief aan het experimenteren op dit vlak

3. Kun je daar een voorbeeld van geven?

SyRI is een data mining toepassing die wordt gebruikt om in de keten Sociale Uitkeringen, Werk en Inkomen frauderisico’s in het sociaal domein te herkennen en te handhaven. Het gaat dan om het toepassen van een risicomodel op basis van vooraf bepaalde indicatoren die aangeven of er sprake is van een verhoogd risico op: (i) onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid (de inkomensafhankelijke regelingen); (ii) het niet-naleven van arbeidswetten door bedrijven; (iii) belasting- en premiefraude.

De SyRI partners werken in een beveiligde omgeving om gepseudonimiseerde data te koppelen en te analyseren. Er wordt gezocht naar ‘onwaarschijnlijke combinaties van gegevens’ die resulteren in een risicomelding op naam. Het gaat hier dus niet om een voorspellende toepassing of geautomatiseerde besluitvorming.