AI Cursus

I Am Digital

Iris Koolen richtte samen met Su Yin Timp-Gan het bedrijf I.AMDIGITAL op. Gezien hun nauwe betrokkenheid bij de AI-Cursus een mooie aanleiding om eens bij te praten.


Iris Koolen

1. Wat is jullie ambitie?

Ons doel is om binnen 3 jaar één miljoen professionals klaar te stomen voor de digitale data toekomst. Wij hebben een kort awareness-programma ontwikkeld waarin professionals de ontwikkelingen zien en begrijpen welke impact dit heeft op hun baan. Data gericht werken, vereisen nieuwe kennis en vaardigheden van management en medewerkers.


2. Hoe ga je dat doel bereiken?

De I.AMDIGITAL stoomcursus bestaat uit bouwstenen. Alleen online, of aangevuld met workshops: startend met een kick-off en na de online modules een bootcamp. Aangevuld met sectorspecifieke kennis. En af te sluiten met een examen en certificaat.


3. Waar staan jullie nu?

We merkten dat er vanuit de bedrijven belangstelling was om medewerkers te scholen in dit onderwerp. Om meer impact te kunnen maken was er ook de vraag om de ontwikkeling van AI/data toe te spitsen op specifieke doelgroepen en sectoren. Dus wat speelt er in de sector qua data en wat betekent dit binnen je werk? Inmiddels hebben we het programma uitgerold voor werkzoekenden, de energie- de legal-, de zorg- en de financiele sector.