AI Cursus

Tom Heskes

Prof. Tom Heskes doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie, machinaal leren en data science. Hij maakt gebruik van kansrekening en statistiek om nieuwe data science methoden te ontwikkelen en beter te begrijpen. Causaliteit, hoe oorzaak en gevolg te achterhalen uit “big data”, heeft hierbij speciaal zijn interesse. 

Tom Heskes

Radboud AI

De ontwikkelde technieken worden ingezet binnen allerlei projecten, met name binnen de medische wereld, neurowetenschappen en bioinformatica. 

Als voormalig directeur en mede oprichter van spin-off bedrijven, heeft Tom Heskes uitgebreide ervaring met praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie en machinaal leren. Hij is daarnaast nauw betrokken bij de master specialisatie Data Science en initiator van het Radboud Data Science Centre en Radboud AI.