AI Cursus

Mireille Hildebrandt

Mireille Hildebrandt is professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als hoogleraar ICT en Rechtsstaat is zij juriste tussen de informatici. Dat past goed bij haar opvatting dat juridische bescherming ingebouwd zal moeten worden in de architectuur van cyberspace. ‘Het realiseren van de rechtsstaat in cyberspace vraagt om heroriëntatie van de manier waarop de rechtsstaat bestaat. Geschreven recht zal niet altijd volstaan.’

Vanuit Brussel participeert zijn in het Onlife Initiative, een groep filosofen en wetenschappers die zich de verhouding tussen mens, technologie en samenleving aantrekken met het oog op de voortgaande vervlechting van online en offline domeinen. Zij geeft vanuit de Vrije Universiteit Brussel leiding aan juristen en filosofen binnen een aantal KP7 projecten op het terrein van Impact Assessments, waarin wederom de samenwerking tussen verschillende disciplines voorop staat.

Mireille geeft in de AI-Cursus haar perspectief op wat de overheid mag en niet mag.