AI Cursus
Tim de Klijn

Tim de Klijn

Na zijn PhD in scheikunde is Tim als data scientist aan de slag gegaan. Een aantal jaar in zijn carrière merkte Tim dat hij zich meer wilde focussen op het gebruik van modellen, niet alleen het trainen. Nu werkt hij als machine learning engineer bij Dataworkz vanwaar hij is gedetacheerd bij het havenbedrijf Rotterdam.

Slimme Infrastructuur

Het havenbedrijf beheert een havengebied van meer dan 12.500 hectare en heeft circa 89 kilometer aan kademuren in eigendom. Door nieuwe wensen, ambities, regelgeving en schaalvergroting zet de Rotterdamse haven vol in op een fysieke en digitale, slimme infrastructuur.

Meer weten? Klik hier voor de haven van de toekomst.