AI Cursus

Corona post #3: Vragen over de corona-app

Vandaag is een brief verstuurd naar het kabinet waarin 60 wetenschappers en experts oproepen om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van de Corona-apps. Onder hen ook enkele gezichten van de Nationale AI-Cursus: Mireille Hildebrandt, Valerie Frissen, Jeroen van den Hoven en Catholijn Jonker.


Ook andere partijen springen op de zeepkist om hun ongerustheid uit te spreken. Bits of Freedom doet dat samen met Platform Burgerrechten. Zij waarschuwen dat het invoeren van een contactonderzoek-app op korte termijn zal leiden tot schijnveiligheid, of zelfs tot meer risico, zeker voor kwetstbare groepen. Ze roepen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom op een nieuw proces in te richten dat niet de technische mogelijkheden, maar maatschappelijk nut en noodzaak voorop stelt. Het ministerie moet onmiddellijk andere, minder invasieve wijzen om de crisis te bestrijden actief onderzoeken en prioriteren, zoals het (tijdelijk) aannemen van meer personeel voor het op grotere schaal uitvoeren van contactonderzoek of de inzet van mondkapjes. 


Meer dan privacy

Zondag met Lubach plaatst de app in een internationale context en helpt het kabinet alvast aan een aantal vragen die ze zouden moeten beantwoorden vóórdat die app er komt.


Tot slot nog een eervolle vermelding van Maxim Februari. Als aanvulling op bovenstaande waarschuwingen en kanttekeningen duwt hij de beleidsmakers voorzichtig de goede kant op.